Kinderthuiszorg > Kind & gezin

Een gerust gevoel

Wij zien het gezin als een geheel. Alle gezinsleden hebben hierin hun rol. Als één van de gezinsleden minder goed functioneert, om wat voor reden dan ook, heeft dat invloed op het hele gezin. Bijzonder Zorgenkind vindt het belangrijk dat het hele gezin optimaal functioneert, zodat iedereen op zijn eigen manier blijft participeren in de maatschappij. In onze visie zorgen wij samen met u voor uw zieke kind.

< Terug