Kinderthuiszorg > Medische handelingen

Een zorg minder

Kinderen kunnen gelukkig eerder naar huis omdat onze verpleegkundigen bijvoorbeeld een stoma of sondevoeding thuis kunnen behandelen. Medische systemen en handelingen die we vakbekwaam en zonder problemen kunnen verzorgen zijn onder andere:

  • Zuurstof toedienen
  • Katheteriseren
  • Infuusbehandeling
  • Monitorbewaking
  • Voedingssondes
  • Tracheacanulezorg
  • Thuis beademen
  • Stomazorg
  • Wondzorg
  • Darmspoelen

< Terug