Kinderthuiszorg > Open communicatie

Openheid

Bijzonder Zorgenkind streeft naar een open communicatie met kind en gezin. We willen graag weten wat er speelt in het gezin en bij de ouders, zodat we de zorg daarop optimaal kunnen afstemmen.

Hulpverleners

Bijzonder Zorgenkind is vaak één van meerdere zorgverleners rond het kind. Wij onderhouden een goed contact met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor uw kind. Juist omdat er vaak sprake is van meerdere zorgverleners, vindt waar nodig multidisciplinair overleg plaats om de dienstverlening perfect op elkaar af te stemmen. Dit draagt bij aan een optimale zorg voor uw kind.

< Terug